Rörbacken på Södra Kvinneby alvar

Detta gravröse härrör troligtvis från bronsåldern och återanvändes sedan för efterbegravningar även under järnåldern. Röset är 19 m i diameter och 1,8 meter högt. I rösets övre del och kanterna finns flera gropar, som i några fall är rester av fårvaktarkojor. Åsen där röset ligger kallas Rörbacken. Röset ligger på Stora alvaretGösslundaleden.

Källa: Fornsök

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO