Risinge hamn

En gammal hamn för den öländska bondeseglationen. Ölänningarna fraktade korn till fastlandet och fick ved i utbyte. Seglationen vid Risinge upphörde 1932. Vid den tiden hade lastbilarna tagit över vedtransporterna. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Fågellokal

Här finns vassar och strandängar. Man har bra utsikt över sträcket i sundet och fåglar rastar i buskmarkerna och utefter stränderna. Gråhakedopping kan ses rasta i vattnet. Andra fåglar som kan ses är brun kärrhök, prutgås, dubbeltrast, snatterand, skäggmes, brushane, grönbena, havsörn m fl.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb