Rester av fårskötsel vid Möckelmossen

Strax öster om Möckelmossen finns rester av en större byggnad. Enligt uppgift är det rester av en anläggning som användes i samband med ett försök med intensiv fårskötsel på Stora alvaret på 1960-talet. Försöket slog inte väl ut eftersom mängden får innebar för hårt betestryck och försöket lades ner.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO