Resmo kyrka

En av Sveriges äldsta kyrkor som är i bruk

Resmo kyrka är en av Ölands bäst bevarade och sevärda kyrkor. Det är också en av Sveriges äldsta kyrkor. Den har invändiga, unika och ursprungliga kalkmålningar från 1100- och 1200-talet.

Foto: Stefan Svenaeus 2013

 

Foto: Stefan Svenaeus 2013

Kyrkan byggdes från början som klövsadelkyrka med ett torn vid vardera gaveln av långskeppet. Östtornet är dock nertaget. I övrigt har denna kyrka undgått större ombyggnader bortsett från stora fönster som tagits upp i långskeppet.

Byggnadsstilen visar på tydliga danska influenser som tyder på att danska hantverkare och byggmästare lett byggnationen. En ombyggnad och restaurering genomfördes 1826, då den nuvarande lanterninen kom till.

Källa: Thorsten Jansson, Från Lönneberga till Långe Jan samt Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Kyrkogården

På kyrkogårdens södra del, öster om absiden finns de två äldsta gravarna. Den resta stenen avsmalnar upptill och krönet har profilerad kant. Vården restes år 1799 över prosten och kyrkoherden Israel Ahlqvist och hans maka. Israel Ahlqvist var farbror till Abraham Ahlqvist, känd för sin bok om Ölands historia. Intill denna sten finns en gravtumba från 1792 över häradsprosten Elias Salomon och hans hustru.

De två äldsta gravarna Foto: Stefan Svenaeus 2020

De två äldsta gravarna (1700-talet)

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb