Resmo kyrka

Resmo kyrka är en av Ölands bäst bevarade och sevärda kyrkor. Det är också en av Sveriges äldsta kyrkor. Den har invändiga, unika och ursprungliga kalkmålningar från 1100- och 1200-talet. Kyrkan byggdes från början som klövsadelkyrka med ett torn vid vardera gaveln av långskeppet. Östtornet är dock nertaget. I övrigt har denna kyrka undgått större ombyggnader bortsett från stora fönster som tagits upp i långskeppet.

Byggnadsstilen visar på tydliga danska influenser som tyder på att danska hantverkare och byggmästare lett byggnationen. En ombyggnad och restaurering genomfördes 1826, då den nuvarande lanterninen kom till.

Källa: Thorsten Jansson, Från Lönneberga till Långe Jan samt Länsstyrelsen i Kalmar län

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb