Resmo kyrka

Resmo kyrka är en av Ölands bäst bevarade och sevärda kyrkor. Det är också en av Sveriges äldsta kyrkor. Den har invändiga, unika och ursprungliga kalkmålningar från 1100- och 1200-talet. Kyrkan byggdes från början som klövsadelkyrka med ett torn vid vardera gaveln av långskeppet. Östtornet är dock nertaget. I övrigt har denna kyrka undgått större ombyggnader bortsett från stora fönster som tagits upp i långskeppet.

Byggnadsstilen visar på tydliga danska influenser som tyder på att danska hantverkare och byggmästare lett byggnationen. En ombyggnad och restaurering genomfördes 1826, då den nuvarande lanterninen kom till.

Källa: Thorsten Jansson, Från Lönneberga till Långe Jan samt Länsstyrelsen i Kalmar län

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb