Resmo domarring

Domarring, 19 m i diameter, numera bestående av sju stenar samt en mittsten. Två stenar i kretsen är borttagna, varför domarringen ursprungligen bestått av nio stenar samt en mittsten. 

Källa: Fornsök

En domarring är en forntida gravanläggning av en typ som kom i bruk under slutet av bronsåldern, men var vanligare under folkvandringstiden. Domarringen är en typ av stenkrets där resta eller liggande stenar är glest placerade så att en cirkelform bildas. Stenarna är ofta udda till antalet, sju eller nio stenar är det vanligaste. Namnet kan härledas till en medeltida uppfattning att domarringar var en sorts tingsplatser där man fattade rättsliga beslut. På varje sten satt en utvald domare och i och med det udda antalet stenar kunde en dom aldrig bli oavgjord.

Källa: Wikipedia

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb