Nordlig inflygningssignal för Ölands testfält

1955 påbörjades anläggandet av ett testfält på Stora alvaret för att undersöka kamerornas exakthet vid flygfotografering. Totalt 184 punkter markerades i terrängen i form av betonglock.

Denna inflygningssignal bildade en fyrkant stor som en friggebodsgrund. Det var det nordliga riktmärket vid inflygningen till testfältet. Söder om denna låg en annan inflygningssignal.

Det nordliga "flygplanet" i denna Google-karta är positionen för denna plats.

 

 

Läs mer om Ölands testfält.

Köp Oddbjörn Anderssons bok om testfältet.

Här kan du se platser i kategorin Ölands testfält.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb