Ölands testfält
4 platser

Visa på karta

Nordlig inflygningssignal för Ölands testfält

1955 påbörjades anläggandet av ett testfält på Stora alvaret för att undersöka kamerornas exakthet vid flygfotografering. Totalt 184 punkter markerades i terrängen i form av betonglock. I denna kategori kan du hitta platser som är kopplade till Ölands testfält.

Läs mer om Ölands testfält.

 

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb