naturum Trollskogen

Detta är ett nytt naturum som invigdes våren 2019. Här hittar du spännande och lärorik information för hela familjen om Ölands geologi, flora, fauna och kulturhistoria. Du kan finna tips på lämpliga utflyktsmål eller ta besöket som en passande start på rundturen i Trollskogen. Förhoppningsvis kommer du att få idéer och uppslag till egna strövtåg i den öländska naturen. Vågar du mata myrlejonet?  I naturum finns något att uppleva för både stora och små

Arkitekt är Marge Arkitekter AB: Så här skriver de på sin hemsida om projektet: 

"Den ljusa byggnaden är placerad i en glänta i skogsbrynet, inflätad bland trollskogens träd med tillvaratagna utblickar mot skogen. Naturen är rådande på platsen. Tillägg i form av stråk och platser är placerade på naturens villkor. Skogen och markvegetationen omsluter naturumet och med tiden tar växtligheten över och det byggda vävs ihop med landskapet."

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Foto: Stefan Svenaeus 2019

 

Myrlejongropar Foto: Stefan Svenaeus

Utanför naturum har myrlejon gjort gropar åt myrorna att fastna i

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb