Minnessten för A. P. Danielsson

Axel Petter Danielsson (1839-1897) från Dyestad var riksdagsman, ledamot i konstitutionsutskottet och statsutskottet och vice talman. Minnesstenen står framför biblioteket i Runsten.

Källa: Runstens sockenbok

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO