Milsten vid Prästtorp

Denna milsten, mitt för Ottenby vandrarhem, är avslagen strax ovanför basen. 

Milstenar härstammar från 1649 års gästgiveri- och skjutsförordning. Meningen med milstenarna var att ge de resande rätt reseavstånd. På Öland började de sättas upp först på 1730-talet. Flertalet milstenar på Öland är från 1800-talet.

Källa: Milstolpar på Öland (2002) av Karl-Axel Björklund

Läs mer om milstenar här.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb