Milsten i Södra Bårby

Står en bit från 136:an strax norr om avtagsvägen mot Alby. Text: 1 MIL utan år. Stenen har enligt uppgift flyttats från vägkanten av Vägverket eftersom den blev påkörd i samband med snöröjning.

Källa: Fornsök (Riksantikvarieämbetet)

Milstenar härstammar från 1649 års gästgiveri- och skjutsförordning. Meningen med milstenarna var att ge de resande rätt reseavstånd. På Öland började de sättas upp först på 1730-talet. Flertalet milstenar på Öland är från 1800-talet.

Källa: Milstolpar på Öland (2002) av Karl-Axel Björklund

Läs mer om milstenar här.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO