Medeltida skyttevärn i Trollskogen - Västra skansen

Vid Örehamn (idag Grankullaviken) fanns en örlogsbas på 1400-talet. Rester av skyttevärnen kan idag ses i Trollskogen i form av västra och östra skansarna, med 5 resp 36 skyttevärn.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO