Medeltida skyttevärn i Trollskogen

Vid Örehamn (idag Grankullaviken) fanns en örlogsbas på 1400-talet. Rester av skyttevärnen kan idag ses i Trollskogen i form av västra och östra skansarna, med 5 resp 36 skyttevärn.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

 

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb