Löts kyrka

Löts kyrka, byggd 1842, består av en stor och ljus salkyrka  med rundbågiga fönster och trätunnvalv samt sakristia i öster. Tornet är ett välbevarat försvarstorn med många välvda rum, murtrappor och en cell, byggt på 1100-talet, påbyggt 1200 och försett med lanternin 1797. Ca 10 m över markytan finns en direkt ingång till tornet. Av den medeltida absidkyrkan, vars grundmurar ligger under golvet, är bevarade delar av två fönster (på kyrkogårdens norra sida). Dopfunten, från 1200-talet, är i gotländsk kalksten. Gångarna är lagda med medeltida och yngre gravstenar.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb