Lenstadskvarnen

Lenstadskvarnen står på alvaret på vägen ut till Södra utmossen. Förste kände ägaren var Anders Larsson i mitten av 1850-talet. Hans dotter Christina gifte sig med Edvin Andersson, som hade kvarnen i gång omkring år 1900 och var den siste mjölnaren. Edvin och Christinas son Anders Andersson övertog kvarnen men använde den aldrig. På sin 50-årsdag 1943, skänkte han den till Torslunda Hembygdsförening.  

Källa: Torslunda hembygdsförening

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb