Lenstad

Lenstad är en radby i laga läge med delvis välbevarad bebyggelse och en relativt stor malm. Några gårdar ligger idag något norr och söder om den ursprungliga bytomten. Gården Holmen, ca 1 km norrut, låg ursprungligen i byn men flyttades ut i samband med skiftet.

Byns åkrar har oregelbundna former som i viss mån kan återspegla ett förhistoriskt odlingslandskap. Ofta är åkrarna skilda åt genom trädridåer och här finns många bevarade stenmurar och odlingsrösen. Inom byn finns flera äldre brukningsvägar.

Foto: Stefan Svenaeus

Söder om byn ligger kvarnbacken med två välbevarade stubbkvarnar (Christofferssons kvarn och Lenstadkvarnen).

Lenstad kvarnbacke. Foto: Stefan Svenaeus

Kvarnbacken

I kartan nedan kan man se Lenstad i Länsstyrelsens kulturmilöplan. Öppna den genom att trycka på OK

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län (K59)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO