Långrälla-Borg naturreservat

Reservatet är beläget strax öster om fornborgen Gråborg på mellersta Öland och består främst av hasseldominerad skog, så kallade hässlen.

 

Öppna reservatskartan i fullformat i desktop

 

Naturreservatet Långrälla-Borg är drygt 30 ha stort och ett av de första reservaten i Mittlandet på Öland där ett större sammanhängande hässle skyddas. Hässlen är en mycket ovanlig naturtyp som många hotade svampar, växter och djur är beroende av. Vid reservatet Långrälla-Borg har drygt tio rödlistade svamparter hittats. Ungersk hjorttryffel och slöjröksvamp tillhör reservatets rariteter. Flera av de hotade arterna i området gynnas av att det går betesdjur i markerna. Djuren bidrar till att hålla ljusluckor öppna genom bete och tramp vilket är positivt för många av områdets hotade svamparter.

Ända fram till mitten av 1900-talet var hässlena en mycket viktig resurs för boende i trakten. Nötterna var ett bra tillskott i kosten och kunde bidra med ett betydande tillskott till hushållens ekonomi vid goda nötår. Nötterna plockades för hand och levererades till Kalmar där de såldes vidare. Hässlena var även viktiga för vedens skull. Hasseln brann bra och var lätthanterlig. I samband med vedtäkt föryngrades även hasseln, något som ledde till bättre nötskördar.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Reservatet kan nås på stigar från Gråborg.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb