Långlötskanalen

Kanalen avvattnar ett område som sträcker sig från Rälla, Högsrum genom mittlandsskogens naturreservat, delar av Amunds mosse för att sedan gå samman med ett flöde från Långlöts Norrgård strax öster om väg 925 och mynnar i Östersjön strax söder om en gammal hamn. Långlöts mosse var under 1700-talet en Kronoallmänning och avvattnades sannolikt i och med att den naturliga fåran genom strandvallen fördjupades någon gång mellan 1805 och 1835.

Delavrinningsområdet är 1 880 ha stort varav 634 ha är åker, 780 ha skog och 466 ha betesmark.

I avrinningsområdet har en kustnära våtmark skapats om c:a 1,5 ha och en våtmark med bevattningsfunktion om c:a 2 ha.

Källa: Slutrapport LOVA Våtmarker Borgholms kommun Rapport nr 2015:1

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb