Kyrkskeppet i Torslunda kyrka

Kyrkskeppet skänktes  år 1880 av sjömannen Johan August Andersson i Björnhovda. Det är en modell av en tremastad fullriggare med namnet Wenus.

Mer om kyrkskeppet i Torslunda kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb