Kyrkskeppet i Sandby kyrka

Kyrkskeppet är skänkt av bonden Anders Andersson någon gång mellan åren 1869 och 1890. I samband med kyrkans återinvigning 1961 flyttades skeppsmodellen från tornrummet till kyrkorummet, där den hänger i dag. Vilket skepp som modellen är byggd efter går inte att säga.

Mer om kyrkskeppet i Sandby kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

 

 

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb