Kyrkskeppet i Räpplinge kyrka

Kyrkskeppet i Räpplinge kyrka är troligen Ölands äldsta bevarade kyrkskepp. Det har årtalet 1690 målat på undersidan, men är sannolikt byggt tidigare. Två år senare omnämns det i ett av kyrkans visitationsprotokoll: "Skiepp förährat til Kyrkian af een kiöpdrängh ifrån Calmar, benembd Anders Pärsson Grebärgh, och af honom kiöpt för 4 dr Sölfwer Mt". Med tanke på betalningen kan det inte klassas som votivgåva.

Skeppet är unikt bland Ölands bevarade 1600-talsskepp genom att det har i det närmaste originalskick. Skeppet är byggt som ett örlogsskepp med kanonbestyckning, utan att något verkligt skepp stått som modell.

Mer om kyrkskeppet i Räpplinge kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

 

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb