Kyrkskeppet i Högsrums kyrka

Skeppsmodellen i Högsrums kyrka är skänkt 1934 av Per August Hammar från Algutsrum. Per August  hade under hela sitt yrkesverksamma liv seglat över världshaven på olika båtar. När han slutligen flyttade tillbaka till sitt föräldrahem sysslade han bland annat med att bygga skeppsmodeller. När han hörde en predikan från den tjänstgörande prästen i Högsrum, som han var vän med, gick han hem och hämtade en skeppsmodell som han hade stående på byrån och skänkte modellen till kyrkan. Modellen föreställer det verkliga skeppet Aldebaran, som var en tremastad fullriggare byggd i England år 1888 för ett tyskt rederi. Hon fraktade laster över hela världen. Förmodligen hade August Hammar seglat med Aldebaran.

En egenhet på modellen är att den har en s k Nelsonmålning på sidorna, d v s målade kanonportar för att lura pirater att inte komma för nära. Det var den engelska sjöhjälten Lord Nelson som först tog till detta knep, som sedan fick många efterföljare.

Mer om kyrkskeppet i Högsrums kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb