Kyrkskeppet i Högby kyrka

Detta kyrkskepp byggdes av en f d skeppsgosse, fyrväktare och kyrkvaktmästare och skänktes till Högby kyrka 1973 som minne av hans bortgångna hustru. Modellen är en tremastad fullriggare som fick namnet Valborg. Som underlag för modellen användes den engelske sjöhistorikern Harold A Underhills ritning av fullriggaren Acamas.

Ett äldre kyrkskepp ska ha funnits vid Linnés besök i kyrkan 1741. Den såldes dock, förmodligen vid en auktion.

Mer om kyrkskeppet i Högby kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb