Kyrkskeppet i Glömminge kyrka

Kyrkskeppet i Glömminge kyrka är örlogsbriggen Souwenir. Eftersom det skänktes till kyrkan av grosshandlare Daniel Korsseman från Kalmar efter att ha nästan mist livet men till slut klarat sig vid en färjeöverfärd från Kalmar till Öland 1863 är det ett votivskepp i egentlig bemärkelse. 

Mer om kyrkskeppet i Glömminge kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

 

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb