Kyrkskeppet i Bredsättra kyrka

Kyrkskeppet i Bredsättra kyrka är troligen ett av de äldsta på Öland. Skeppet fanns troligen redan i den gamla kyrkan innan det hängdes i den nya kyrkans kor. Den nya kyrkan byggdes 1848. Anders Billow nämner i en skrift skeppet år 1912 då han även tar ett foto på detta när det ligger undanslängt i ett tornfönster, utan kanoner och med riggen i spillror. År 1931 tog fyrväktare Karl Allner hand om skeppet för att sätta det i stånd igen. Den typ av rigg som nu sattes på är från sent 1700-tal.

Mer om kyrkskeppet i Bredsättra kyrka kan du läsa i boken "Kyrkskeppen berättar - om sjöfart och historia på Öland" av Anders Nilson (1980) varifrån ovannämnda uppgifter har hämtats.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb