Klosterholmen

Vid den västra kanten av Hornsjön finns den sägenomsusade Klosterholmen. Det är en liten udde som sticker ut i sjön. Som namnet antyder har stenruinen som finns här länge satts i samband med klosterverksamhet, vilket idag kan avfärdas. Istället rör det sig om ett så kallat fast hus, det vill säga en medeltida storgård med försvarsfunktion, en privat borg.

Klosterholmen ligger i Horns kungsgårds naturreservat. På Klosterholmen finns ett fågeltorn. Man når Klosterholmen från någon av parkeringarna i reservatet.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb