Kalkugn i Källa

Kalkugnen i Källa kallas för Nybyugnen. Den byggdes 1868 av skepparen Per Göransson i Nyby. Nybyugnen var i drift under sex år till 1874. Kalkbränning har varit en viktig inkomstkälla för folket på norra Öland och bedrevs ofta av män med eget stenbrott och egen skuta.

Källa: Svenska pärlor - Öland (Svenska turistföreningen och Länsstyrelsen i Kalmar län)

I närheten ligger en övernattningskoja för stenarbetare.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb