Husgrunder vid Möckelmossen

En järnålderbosättning ute på det öde Stora alvaret vid Möckelmossen. Ett antal husgrunder finns i två grupper strax söder om vägen.  Husgrunderna undersöktes på 1960-talet. Man hittade bl a ett spänne från romersk järnålder-tidig folkvandringstid. Den västliga gruppen består av fem husgrunder och den östliga gruppen av ett ensamliggande hus samt en låg ringmursförsedd husgrupp. Ringvallen är en större kreatursfålla i anslutning till gården.

Källa: Med arkeologen Sverige runt, Ulf Erik Hagberg

 

Här kan du se de östra husgrunderna i en flygbild i Lantmäteriets web-karta.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO