Hulterstads gravfält

Hulterstads gravfält är ett av Ölands största med sannolik kontinuitet från bronsåldern. Det sträcker sig 750 m längs vägen och består av 160 synliga anläggningar med bland annat 60 resta och omkullfallna bautastenar och rester av hällkistor i form av kantställda kalkstensflisor i markytan. Här finns också två treuddar, en skeppssättning och en husgrund.

Källa: Svenska pärlor - Öland (Svenska turistföreningen, Länsstyrelsen i Kalmar län)

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb