Hulterstad

Hulterstad är en av Ölands största radbyar. Tillsammans med malmbebyggelsen söder om byn mäter Hulterstad över en kilometer. Hulterstad var redan på 1100-talet en stor bondby. Gårdarna ligger alla, med undantag av Prästgården, öster om landsvägen. Manbyggnaderna ligger tätt på rad ut mot vägen.

Källa: Thorsten Jansson, Från Lönneberga till Långe Jan

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb