Hulterstad

Hulterstad är en av Ölands största radbyar. Tillsammans med malmbebyggelsen söder om byn mäter Hulterstad över en kilometer. Hulterstad var redan på 1100-talet en stor bondby. Gårdarna ligger alla, med undantag av Prästgården, öster om landsvägen. Manbyggnaderna ligger tätt på rad ut mot vägen.

Källa: Thorsten Jansson, Från Lönneberga till Långe Jan

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO