Holmebodar

Växtlokal

Mellan de höga klapperstensfälten på västra sidan av Ölands norra udde i norr och Neptuni åkrar i söder ligger ett lite mer låglänt område med obetad stenstrand. Vinterstormar gör att stränderna inte växer igen trots ohävden. Få besökare hittar ner till området.

Speciella arter: Ölands enda lokal för klibbglim. Rika bestånd med bunge och strandsnärja.

 

Klibbglim Foto: Stefan Svenaeus

Klibbglim

 

Bunge Foto: Stefan Svenaeus

Bunge

 

Längs stranden växer smultronklöver, klöverärt, strandkrypa, strandvänderot, strandgråbo, puktörne, stor sötväppling, spikklubba, kustarun, dvärgarun, gulkämpar, daggsvingel och kalkmolke. Närmast havet växer strandaster, havssälting, salttåg, blåsäv och havssäv.

Här finns en karta över de växtlokaler som finns i boken "En guide till Ölands växtvärld" (Ölands Botaniska Förening):

Säsong: Klibbglim och strandsnärja blommar i början av juli.

Källa: Ölands Botaniska Förening

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO