Örter (utom orkidéer)

Klöverärt

Vetenskapligt namn: Lotus maritimus

Förekomst: Tämligen allmän

Klöverärt förekommer sparsamt längs östkusten från Skåne till Öland och Gotland, den växer på fuktig mark, huvudsakligen på havsstrandängar, men kan även förekomma inne i landet.

Det är bara i norra Europa som den är en betydelsefull havsstrandsväxt. I övrigt finns den mest i inlandet i Europas mellersta och södra delar.

Artnamnet maritimus kommer av latinets mare (hav) och betyder 'som växer vid havet'.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb