Gunnarslunds gamla hållplats

Hållplats på Ölands Järnväg. Här fanns också ett litet lastspår och en kaj, varav det finns rester kvar. Här skedde begränsad lastning och lossning av gods för norra Persnäs socknen. Här tjänstgjorde Anna Johansson, känd som "Anna i Gunnarslund", under större delen av järnvägstiden från 1920-talet till nedläggningen 1961. Anna hade en av de längsta tjänstgöringstiderna vid Borgholm-Böda järnväg, Ölands Järnväg och SJ, närmare 40 år.

Källa: Infoskylt på platsen, Anders Törnqvist 2012

Läs mer om Ölands Järnväg.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb