Ölands järnväg

  • Rälsbussar vid Färjestadens station Foto: Torslunda hembygdsförening
  • Skogsby 1911 Foto: Torslunda Hembygdsförening
  • Norra Möckleby Station Foto: Stefan Svenaeus
  • Tågfärjan Ane. Foto av Lennart Petersson, Krister Perssons samling.
  • Vattentorn för lok i Lindby Foto: Stefan Svenaeus 2017
  • Järnvägsbro i Skärlöv Foto: Stefan Svenaeus 2018
  • Lokstallar i Färjestaden Foto: Stefan Svenaeus 2013

 

1906 öppnades den första järnvägen för persontrafik på Öland och fyra år senare var järnvägstrafiken fullt utbyggd på ön. Man räknade då med att den skulle finansieras genom fraktinkomster från betor och andra jordbruksprodukter i söder och från skogsavverkning på norra delen av ön.

Spårvidden bestämdes till 891 mm, alltså smalare än det för stambanorna normala 1 435 mm. Denna avvikande spårvidd ledde tidigt till problem vid kontakter med fastlandet.

 

Skogsby 1911 Foto: Torslunda Hembygdsförening

Skogsby station 1911

Under kort tid kom många miljöer att utvecklas kring järnvägen som helt nya inslag i det gamla öländska kulturlandskapet. Mellan Böda i norr och Ottenby i söder drogs järnvägen genom ett 40-tal större och mindre orter som erhöll egen station eller hållplats. Dessutom byggdes ett stort antal banvaktarstugor jämnt spridda utmed linjen.

De öländska järnvägarna byggdes ursprungligen av två privata företag: Borgholm-Böda Järnväg (BBJ) och Södra Ölands Järnväg (SÖJ). Bolagen använde sig av egna typritningar, med individulella särdrag för respektive bolag, vid anläggandet av stationshusen. Stationshus som ännu väl illustrerar de ursprungliga typmodellerna finns bl a i Uggletorp  (BBJ) och Norra Möckleby (SÖJ).

 

Norra Möckleby Station Foto: Stefan Svenaeus

Norra Möckleby station 2013

Stationshusens uppbyggnad sammanföll med sågverksindustrins uppgång, vilket innebar en ökad tillgång till välsågade plankor och en möjlighet till konstnärligt utformade snickerier på de nya stationshusen. Det stora undantaget var stationen i Borgholm som uppfördes i tegel. Böda station var knuttimrad.

Många av de nybyggda stationshusen hamnade utanför befintliga tätorter. De särskiljde sig från den äldre traditionella bebyggelsen genom sina speciella detaljer som brutet tak, utskjutande skärmtak och stora fönster till den omfångsrika väntsalen. 

Någon reguljär färjetrafik med personvagnar mellan Öland och fastlandet har inte förekommit. 

 

Rälsbussar vid Färjestadens station Foto: Torslunda hembygdsförening

Rälsbussar vid Färjestadens station

Den första oktober 1961 lades järnvägstrafiken ner på Öland. Trots att järnvägen numera är borta, har sträckningen för de gamla banvallarna på många håll ändå bevarats genom nya användningsområden. Flera banvallar är populära vandrings- eller cykelleder, som leden över Stora Alvaret mellan Kastlösa och Skärlöv. Här finns en rastplats som under järnvägstiden var en banvaktsstuga.

Många av de tidigare stationshusen finns också kvar, och är idag eftertraktade bl a som fritidshus med sina avvikande arkitektoniska byggnadsstilar och spännande historia. I Lindby finns ett vattentorn för ångloken bevarat.

 

Vattentorn för lok i Lindby Foto: Stefan Svenaeus 2017

Vattentorn i Lindby 2017

Vid de gamla banvallarna finns här och där lämningar som minner om järnvägstiden, som t ex järnvägsbron i Skärlöv.

 

Järnvägsbro i Skärlöv Foto: Stefan Svenaeus 2018

Järnvägsbro i Skärlöv 2018

I Färjestaden sker försäljning av keramik i det gamla rälsbussgaraget.

 

Lokstallar i Färjestaden Foto: Stefan Svenaeus 2013

 

Kring några av de nya stationsorterna utvecklades med tiden mer omfattande bebyggelser. Orter som Skogsby och Löttorp har ursprungligen uppstått kring järnvägsstationerna. 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län m fl

 

Platser som påminner om järnvägstiden finns samlade i kategorin Ölands järnväg

 

Stationer och hållplatser:

Södra Ölands Järnväg (SÖJ) (från norr till söder)

Färjestaden station

Lundtorp rangerbangård

Kråketorp hållplats, inga byggnader finns kvar

Eriksöre hållplats

Karlevi hållplats

Vickleby station

Resmo hållplats

Mörbylånga station

Mörbylånga by hållplats, inga byggnader finns kvar

Mörbylångadalen hållplats, inga byggnader finns kvar

Rösslösa hållplats, inga byggnader finns kvar

Bring hållplats

Kastlösa station

Skärlöv station

Ölands Mellby hållplats

Ölands Segerstad station

Torngård station

Ölands Gräsgård station

Ölands Eketorp hållplats

Ottenby Station, Lokstall vid Ottenby

Borgholm-Böda Järnväg (BBJ) (från söder till norr)

Färjestaden station

Lundtorp rangerbangård

Ölands Skogsby station

Lenstad hållplats

Torps by hållplats, inga byggnader finns kvar

Gårdby station, inga byggnader finns kvar

Dörby hållplats

Norra Möckleby station

Ölands Bäck hållplats

Runsten station

Björkerum hållplats

Långlöt station

Gärdslösa station

Ölands Lindby station

Räpplinge hållplats

Kolstad hållplats

Borgholm station

Köpingsvik station

Öjkroken station

Källingemöre hållplats

Kalleguta hållplats

Dalbyro hållplats

Alböke station

Istad hållplats

Stacketorp hållplats

Askelunda hållplats

Uggletorp station

Föra hållplats

Persnäs station

Stenninge hållplats

Gunnarslund hållplats

Ölands Källaberg hållplats

Ranstadsvägen hållplats

Löttorp station

Vedborm station

Skäftekärr station

Böda station

Källa: Ölands Järnväg, Jan-Olov Svensson

 

Mer om Ölands Järnvägar kan du läsa här:

  • Ölands Järnväg, Jan-Olov Svensson (2009, Stenvalls). Finns hos Dillbergs Bokhandel i Kalmar
  • Natur och Kultur på Öland, Länsstyrelsen i Kalmar län 2001

 

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO