Gravfält söder om Skogsby

Söder om Skogsby finns många fornlämningar i form av stensättningar och gravhögar på landborgskanten. Strax öster om landsvägen finns resta stenar och en gravhög.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb