Gillsby mossar

Gillsby mossar är ett par alvarsjöar som restaurerades i början av 2000-talet och har därefter återfått en del av sin forna glans. Det mest värdefulla i dessa är de häckande ängshökarna. De återkommer varje år med mellan ett och tre par. Visa hänsyn till de häckande ängshökarna och gå inte ut i våtmarkerna. Här häckar också trana och brun kärrhök.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb