Gräs-halvgräs-tågväxter

Ag

Vetenskapligt namn: Cladium mariscus

Förekomst: Mindre allmän

Agen växer i myrar på kalkrik gyttjebotten. Det kan uppstå stora bestånd. Agen är ett halvgräs och kan bli 2 m högt. Agen känns igen på sin storlek och de vasst sågtandade bladen.

Den betraktas som en värmetidsrelikt. Enligt fossilfynd var den talrik i östra och södra Sverige under postglacial värmetid (stenåldern).

Den kräver milda vintrar och ganska varma somrar.

Agens förekomst i Norden omfattar mest lokala förekomster i Svealands och Götalands kalktrakter. Den förekommer i hela Europa utom i nordost.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld, Urban Ekstam m fl

Artnamnet mariscus kommer troligen från lombardiskans maresk (sumpigt ställe) vilket syftar på växtplatsen. Namnet ag kan sannolikt härledas från det indoeuropeiska ordet för att vara vass: ak.

Agen kallas också gotlandsag eller takag, eftersom den på Gotland används för taktäckning. Stråna är långa och mycket  beständiga mot väder och vind. Tak som täcks med ag blir tätare och varaktigare än de som täcks med vass. Agens strån håller ihop bättre eftersom stråna har vassa, sågtandade kanter. Ett agtak står bra emot eldsvådor eftersom stråna innehåller mycket kisel.

På Öland kallas agen också för åm.

ARTFAKTA

 

Ag hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO