Gästgivaren

Intill vägen ut mot Ekelunda by på Stora alvaret ligger detta flyttblock med mindre stenar ovanpå. Stenarna har lagts dit för att tjäna som riktmärke vid dålig sikt. Vid Gästgivaren stannade man i äldre tid enligt lokal tradition och tog en färdsup. Vägmärket fick därvid fick sitt namn.

Källa: Fornsök, RAÄ

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb