Gammalt övningsfält för bombfällning på Vickleby alvar

Drygt en kilometer ut från Vickleby på Stora alvaret övade nybildade Kalmar flygflottilj F12 (nedlagd 1980) under andra världskriget året 1942 bombfällning från flygplan innan man flyttade verksamheten till Sandby skjutfält. På platsen kan man idag se ett antal uppfläkta, rostiga rör utspridda av vilka besökare har samlat en del i en hög. Rören ingick i övningsbomberna som var av betong och laddade med en jaktpatron, som small vid nedslaget. Bomberna var föresedda med en del annant järnskrot som spreds i omgivningen och senare blev intressanta samlarobjekt för traktens ungdomar.

Runt nedslagsplatsen anlade man en cirkelrund brandgata med ca 500 meters diameter där man skrapade bort jorden ner till flisan. I brandgatan satte man också upp ett taggtrådsstängsel. Brandgatan kan man fortfarande idag se spår av genom en fördjupning på 1-2 dm i terrängen. Den kan även ses på tydliga flygbilder och i Lantmäteriets terrängskuggning.

Brandgata runt bombmålet Foto: Stefan Svenaeus 2022

I mitten av cirkeln stod en pyramid av trä, målad i rött och vitt. Runt omkring satte man upp ett antal små trätak som skulle föreställa hus.

I kartan nedan har brandgatan (blå) markerats. Där det blå strecket saknas kan man knappast skönja brandgatan längre. I det röda fältet finns ett 30-tal bombrör och fler finns säkert i området om man letar.

Mer om detta bombmål kan du läsa i Thorsten Janssons bok Öländska gåtor.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO