Frösslunda källarbacke

I början av 1800-talet började bönderna på Öland att odla potatis. Det ledde till behovet av svala, frostskyddade och mörka förvaringsutrymmen. Därför byggdes jordkällare. Dessa placerades antingen i grupper på samfälld mark eller på respektive gårds tomt. 

Frösslunda bys källarbacke ligger väster om byn ut mot Stora alvaret. Här ligger flera jordkällare på rad. En vandringsled passerar förbi källarna. Här kan man passa på att fika i den torra backen.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Man kan parkera strax norr om byn där en av vandringslederna börjar.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb