Jordkällare
24 platser

… I början av 1800-talet började bönderna på Öland att odla potatis. Det ledde till behovet av…

Visa på karta

Jordkällare vid Karlevi bygata III

I början av 1800-talet började bönderna på Öland att odla potatis. Det ledde till behovet av svala, frostskyddade och mörka förvaringsutrymmen. Därför byggdes jordkällare. Dessa placerades antingen i grupper på samfälld mark eller på respektive gårds tomt. 

På norra Öland där gårdarna ligger mer spridda är det sällsynt med jordkällare på gemensam mark; de brukar ligga på den egna tomten. På södra Öland är det vanligt med jordkällare i klungor på samfälld mark.

Läs broschyren om Stenkällare på Öland (Kalmar Läns museum och Länsstyrelsen i Kalmar län)

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO