Flajenrör

Ett bronsåldersröse, 15 m i diameter och 1,5 m högt, på åkrarna strax öster om Frösslunda. Röset är bevuxet med lövträd. Det finns följande sägen om röset: "Man hade slaktat en oxe vid röset. När oxen var till hälften flådd (flajen), tog gubbarna kafferast med förfriskningar. När de kom igen, var oxen försvunnen. En av dem hade sett oxen försvinna in i röset. Sen dess har det spökat vid Flajenrör".

Källa: Fornsök och Hulterstad och Stenåsa hembygdsbok

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb