Flajenrör

Ett bronsåldersröse, 15 m i diameter och 1,5 m högt, på åkrarna strax öster om Frösslunda. Röset är bevuxet med lövträd. Det finns följande sägen om röset: "Man hade slaktat en oxe vid röset. När oxen var till hälften flådd (flajen), tog gubbarna kafferast med förfriskningar. När de kom igen, var oxen försvunnen. En av dem hade sett oxen försvinna in i röset. Sen dess har det spökat vid Flajenrör".

Källa: Fornsök och Hulterstad och Stenåsa hembygdsbok

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb