Eriksöre

Radby med välbevarade gårdar nedanför landborgen, vilket gör att byn knappast är synlig från landsvägen.. Manbyggningarna ligger mestadels öppna mot bygatan med ladugårslängornas gavlar mot vägen. Norr och söder om byn finns välbevarad malmbebyggelse. Flera välbevarade stenkällare finns uppe på landborgskrönet. 

1540 bestod byn av två klostergårdar, samt inte mindre än 10 frälsegårdar, med bl a ätterna Vasa, Bielke och Tott som ägare.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Läs mer om byar

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO