Dörby tallskog

Växtlokal

En planterad tallskog på kalkrik sand som hyser en del intressanta växter, annars inte så vanliga på Öland. Lokalen presenteras i boken "En guide till Ölands växtvärld". Speciella arter som finns här är linnéa, ryl, grönpyrola och knärot.

Växtplatserna kan du se i denna karta.

 

Orkidélokal

Här finns knärot som annars är ovanlig på Öland.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb