Orkidéer

Knärot

Vetenskapligt namn: Goodyera repens

Blommar mellan vecka 28 och 33.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt

Växer sällsynt  i tallskog.

Alla Sveriges orkidéer är fridlysta. Den är rödlistad och betraktas som sårbar.

Artfakta

Blomning på Öland enligt Artportalen

 

Knärot hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO