Borgholms gamla station

En station vid f d Ölands järnväg. Det gamla stationshuset är idag bl a resecentrum. Byggnaden uppfördes i tegel till skillnad mot övriga stationshus på Öland som uppfördes i trä.

Läs mer om Ölands järnväg.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb