Borgholms Bio

Borgholms bio på Södra Långgatan 24 är ett byggnadsminne och uppfördes 1919 av handlanden Einar Andersson, som drev biografen ända fram till 1973. Unikt är att byggnaden från början uppfördes för biografändamål, vilket var ovanligt utanför storstäderna vid den tiden. Utsmyckningen är sparsamt enkel med drag av nyklassicism. Vissa moderniseringar har gjorts, men i stort är biografen mycket välbevarad, såväl exteriört som interiört och flera ursprungliga tekniska detaljer finns kvar. Bostadshus, stall och trädgård hör även till fastigheten.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb