Bogate järnåldersmiljö

Fascinerande fornlämningsområde

Detta är ett husgrundsområde från den äldre järnålderns bondesamhälle. Järnåldersmiljön har få motsvarigheter i landet. Namnet Bogate går förmodligen tillbaka på beteckningen "bodgatan". Här finns åtta husgrunder, löst grupperade över ett större område och delvis förbundna med ett stensträngssystem. Troligen har området utsatts för överlagring av flygsand. Under sandlagret kan finnas fler husgrunder. 

Här finns också Masteträdsbeståndet och Bogatetallen.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län (K27 i Natur- och Kultur på Öland)

Husgrunderna kan vara svåra att se i bild men ute i verkligheten ser man dom som upphöjningar/vallar på marken

 Öppna hela kartan i desktop

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO