Bläsinge hamn

Fiskehamn på östra sidan av Öland. Glasskiosk och torrtoa finns. Ställplats för husbilsägare finns också. Dessutom ett fiskeri- och hamnmuseum.

Fågellokal

På baksidan av de norra sjöbodarna har man god utsikt över strandängarna och Själgrundet som ligger nordost om hamnen. Vintertid bjuds främst änder och vitfågel. Alfåglar ligger ofta nära till. Andra arter som kan ses är vigg, bergand, brunand, sjöorre och svärta. Runt hamnen finns ejder och knipa. På våren finns det gott om tidiga flyttfåglar som vipor, starar, gravänder och gäss.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb