Åstad

Åstad är en löst grupperad klungby i två delar med blandad bebyggelse. Att byn inte blivit reglerad som en radby märks genom att åkrarna är spridda och inbäddade i lövskogsbevuxna ängs- och betesmarker. Norr om byn finns ett stensträngsområde med sex husgrunder från järnåldern. På byns marker finns gamla Långlöts station.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO