Långlöt gamla station

Station på f d Ölands järnväg. Den gamla stationen är i dag privatbostad. Stationen låg i byn Åstad och var 16 km från Borgholm och 80 km från Ottenby enligt skylten på stationen, som ännu finns kvar. Vid Långlöt station länkades 20 februari 1909 den nya järnvägen från söder, Södra Ölands Järnväg (SÖJ), samman med den några år tidigare byggda Borgholm-Böda järnväg (BBJ). Järnvägsstationen användes även för postverksamhet.

Källa: Långlöts hembygdsförening

Vid den gamla stationen finns även godsmagasinet kvar.

Läs mer om Ölands Järnväg.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb